Zbigniew Łagodowski


doktor habilitowany 
profesor uczelni 
(81) 538 41 20  
probabilistyka, statystyka matematyczna 
twierdzenia graniczne dla pól losowych, mocne prawa wielkich liczb, nierówności maksymalne, teoria martyngałów. 
www 

Plan sesji egzaminacyjnej

Platforma Moodle