Historia Katedry Matematyki

Pracownia Matematyczna, Zakład Matematyki a następnie Katedra Matematyki istniały w Politechnice od chwili jej powstania jako jedna jednostka organizacyjna obsługująca wszystkie wydziały i kierunki studiów. W latach 1985-1991 Katedrą Matematyki, w której pracowali wszyscy matematycy zatrudnieni w Politechnice, kierował Jan Kisyński, profesor zwyczajny nauk matematycznych, członek Polskiej Akademii Nauk. Wykłady profesora J. Kisyńskiego wygłoszone w International Center for Theoretical Physics w Trieście w 1974 r. pt. „Semigroups of Operators and Some of Their Applications” zostały opublikowane w International Atomic Energy Agency, Vienna 1976, vol. III. Prof. J. Kisyński jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism: Studia Mathematica, Commentationes Mathematica, był wielokrotnie nagradzany prestiżowymi nagrodami. Od 2003 roku piastował funkcję Przewodniczącego Komitetu Matematyki w Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1991-1994 zostały utworzone cztery matematyczne katedry na wszystkich wydziałach Uczelni. Katedrą Matematyki Wydziału Elektrycznego kierował do października 2003 roku prof. J. Kisyński, kiedy to obowiązek ten przejął dr hab. Adam Bobrowski.

Od marca 2021 roku, kierownikiem Katedry jest dr hab. prof. uczelni Zbigniew Łagodowski.

Więcej informacji można znaleźć w następujących artykułach:
Artykuł 1 (str. 97 – 103),
Artykuł 2 (str. 39 – 42).