PracownicySkład osobowy


Adam Bobrowski
profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny


Adam Gregosiewicz
doktor, adiunkt


Renata Jabłońska-Kalinowska
magister inżynier, specjalista


Małgorzata Kubalińska
doktor, adiunkt dydaktyczny


Zbigniew Łagodowski
doktor habilitowany, profesor uczelni, kierownik katedry


Iwona Malinowska
doktor, adiunkt dydaktyczny


Małgorzata Murat
doktor, adiunkt dydaktyczny


Ernest Nieznaj
doktor, adiunkt


Elżbieta Ratajczyk
doktor, adiunkt


Katarzyna Steliga
doktor, adiunkt dydaktyczny


Łukasz Stępień
doktor, adiunkt


Barbara Świtoniak
doktor, adiunkt dydaktyczny


Maciej Ziemba
doktor, adiunkt dydaktyczny