Ernest Nieznaj


doktor 
adiunkt 
(81) 538 41 21 
procesy stochastyczne, rachunek prawdopodobieństwa 
ruchy w ośrodkach losowych, pasywny znacznik 
www 

SPIS PUBLIKACJI

 1. E. Nieznaj, Zadanie Czebyszewa, Delta, 6-7, nr 2 (2002).
 2. E. Nieznaj, Central limit theorem for diffusion processes in an anisotropic random environment, Bull. Polish Acad. Sci. Math., vol. 53, No. 2, 187-205 (2005).
 3. T. Komorowski, E. Nieznaj, On superdiffusive behavior of a passive tracer in a random flow, Physica-D, 237 (24), 3377-3381 (2008).
 4. T. Komorowski, E. Nieznaj, On the asymptotic behavior of solutions of the heat equation with a random, long-range correlated potential, Potential Analysis, 2 (vol. 33), 175-197(23) (2010).
 5. E. Nieznaj, On superdiffusive behavior of a passive tracer in a Poisson shot noise field, Z. Angew. Math. Phys., 223-231, 62 (2011).

DYDAKTYKA

  • METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA (dzienne), 2019/2020 .

  Wykład: poniedziałek, godz. 8:00 – 10:00, sala E201

  Prezentacje: Paradoks dnia urodzin, Rozkład Benforda

  Egzamin (przykładowy): Egzamin

  Zadania 1 | Zadania 2| Zadania 3 |
  Zadania 4

  Kolokwium 1 (przykładowe): Kol-1

  Kolokwium 2 (przykładowe): Kol-2

  Kolokwium 3 (przykładowe): Kol-3

  ******************************************************

  • METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA (zaoczne), 2018/2019.

  Wpisy, oglądanie prac: 2 marca 2019 r. (sobota), godz. 10:00 – 12:00, DS2, pokój 110.

  Kolokwium 1, 17-11-2018 na ćw., Kol-1(przykładowe)

  Kolokwium 2, 09-12-2018 (niedziela), sala 311 : Kol-2(przykładowe)


  ERASMUS 2019/2020

  • CALCULUS 2 .
  • Lectures: Thursdays, 16:15-18:00, probably in S7

  • DISCRETE MATHEMATICS .
  • Lectures: Fridays, 14:15-16:00, room S7.