Barbara Świtoniak


doktor 
adiunkt dydaktyczny 
(81) 538 48 57 
funkcje analityczne 
 
www 

Materiały do zajęć:

Semestr zimowy rok akademicki 2015/2016.

SYLABUSY DLA STUDENTÓW MECHATRONIKI – studia stacjonarne:

Matematyka I dla MEIST 1

Kryteria oceny i skala ocen – Matematyka I dla MEIST2

Funkcje Elementarne dla MEIST1

Kryteria oceny i skala ocen – Funkcje Elementarne dla MEIST1

SYLABUSY DLA STUDENTÓW MECHATRONIKI – studia niestacjonarne:

Matematyka I dla MEINS1

Kryteria oceny i skala ocen – Matematyka I dla MEINS1

Funkcje Elementarne  dla MEINS1

Kryteria oceny i skala ocen – Funkcje Elementarna I dla MEINS1

 

 

Semestr letni  rok akademicki 2015/2016

SYLABUSY DLA STUDENTÓW MECHATRONIKI – studia stacjonarne:

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka dlaMEIST2

Kryteria oceny i skala ocen – Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka  dla MEIST2

Matematyka II dla MEIST2

Kryteria oceny i skala ocen – Matematyka II  dla MEIST2

SYLABUSY DLA STUDENTÓW MECHATRONIKI – studia niestacjonarne:

Matematyka II dla MENST2

Kryteria oceny i skala ocen – Matematyka II  dla MEINS2

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka dlaMEINS2

Kryteria oceny i skala ocen – Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka  dla MEINS2