WZbigniew Łagodowski


doktor 
adiunkt 
(81) 5384 120  
probabilistyka, statystyka matematyczna 
twierdzenia graniczne dla pól losowych, mocne prawa wielkich liczb, nierówności maksymalne, teoria martyngałów. 
www 

Wyniki zali­cze­nia popraw­ko­wego nr 1

Plat­forma Moodle

Wyniki zali­cze­nia popraw­ko­wego nr 2