Maciej Ziemba


doktor 
adiunkt 
 
 
 
www 

INFORMACJA DLA GRUPY 2.4 Infor­ma­tyka, semestr II:

Nowy ter­min ćwi­czeń wtor­ko­wych z przed­miotu Ana­liza matem. : 12.15 — 14.00, sala 220 (tzw ‘czy­tel­nia’) na naszym wydziale (EiI)

2 marca 2018

maciek ziemba

 

 

 

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW III SEM NIESTACJONARNYCH:

Wyniki zbior­cze po obu kolo­kwiach znaj­dują się tutaj.

Wyniki I kol popraw­ko­wego są . Zali­cze­nie od 12pkt. II kol popraw­kowe: pią­tek 09.02 godz. 19.00, sala 401.

Wyniki II poprawki są tutaj. Zali­cze­nie od 12pkt.

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓWSEM ELEKTROTECHNIKI

Wyniki ze Wstępu do Mate­ma­tyki są tutaj.

I kolo­kwium popraw­kowe: 06.02.2018 godz 12 15 , sala 201.

Wyniki I poprawy są tutaj (zali­cze­nie od 40%).  II poprawa: ponie­dzia­łek 12.02 , godz 16.15, sala 301.

Wyniki II poprawki są tutaj . Wpisy można uzy­skać w pią­tek do godz. 14.00 lub w ponie­dzia­łek 19 lutego o godz. 10.00 w DS nr 2, pokój 108.

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓWSEM INFORMATYKI

Wyniki zbior­cze znaj­dują się tutaj.

I kol popraw­kowe: 08.02. 2018, godz. 8.15, sala 301.

Wyniki po I poprawce są tutaj. II kol popraw­kowe: 12.02 godz 16.15, sala 301.

Wyniki II poprawy są tutaj. Wpisy można uzy­skać dziś do godz. 14.00 lub w ponie­dzia­łek 19 lutego o godz 10.00 w DS nr 2, pokój 108.

16.02.2018