Ernest Nieznaj


doktor 
adiunkt 
(81) 53 84 121 
procesy stochastyczne, rachunek prawdopodobieństwa 
ruchy w ośrodkach losowych, pasywny znacznik 
www 

SPIS PUBLIKACJI

  1. E. Nie­znaj, Zada­nie Cze­by­szewa, Delta, 6–7, nr 2 (2002).
  2. E. Nie­znaj, Cen­tral limit the­orem for dif­fu­sion pro­ces­ses in an ani­so­tro­pic ran­dom envi­ron­ment, Bull. Polish Acad. Sci. Math., vol. 53, No. 2, 187–205 (2005).
  3. T. Komo­row­ski, E. Nie­znaj, On super­dif­fu­sive beha­vior of a pas­sive tra­cer in a ran­dom flow, Physica-D, 237 (24), 3377–3381 (2008).
  4. T. Komo­row­ski, E. Nie­znaj, On the asymp­to­tic beha­vior of solu­tions of the heat equ­ation with a ran­dom, long-range cor­re­la­ted poten­tial, Poten­tial Ana­ly­sis, 2 (vol. 33), 175–197(23) (2010).
  5. E. Nie­znaj, On super­dif­fu­sive beha­vior of a pas­sive tra­cer in a Pois­son shot noise field, Z. Angew. Math. Phys., 223–231, 62 (2011).

DYDAKTYKA, STUDENCI

2015/2016 (semestr zimowy) — Infor­ma­tyka II rok (dzienne).

  • METODY PROBABILISTYCZNESTATYSTYKA.

Egza­min nr 3: 16 lutego 2016 r. (wto­rek) , godz. 10.00–13.00 , sala 201.

godz. 10.00–11.00, grupy 3.1, 3.2.

godz. 11.00–12.00, grupy 3.3, 3.4.

godz. 12.00–13.00, grupy 3.5, 3.6.

******************************************************

******************************************************
******************************************************
2015/2016 (semestr zimowy) — Infor­ma­tyka II rok (zaoczne).

  • METODY PROBABILISTYCZNESTATYSTYKA.

Poprawka nr 2: 13 lutego 2016 r. (sobota), godz. 10.00–12.00 , s. 201 .


INNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWODYDAKTYCZNE


ZDJĘCIA