Barbara Kowal


doktor 
starszy wykładowca 
(81) 53 84 122 
rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 
 
www 

Sylabus przedmiotu: MATEMATYKA

EIST 3

Opis metod, narzędzi i kryteriów do weryfikacji uzyskania zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu: MATEMATYKA dla EIST3

EMNS1

Opis metod, narzędzi i kryteriów do weryfikacji uzyskania zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu: MATEMATYKA dla EMNS1

Konsultacje: wtorek, godz. 11.30-12.15, sala E 5/7.