Adam Gregosiewicz


magister 
asystent 
(81) 53 84 121 
 
 
www 

Wszel­kie infor­ma­cje dla stu­den­tów znaj­dują się na stro­nie http://math.pollub.pl/agregosiewicz/.