Pracownicy


Skład osobowy


Adam Bobrowski
profesor doktor habilitowany, kierownik katedry


Adam Gregosiewicz
magister, asystent


Barbara Kowal
doktor, starszy wykładowca


Małgorzata Kubalińska
doktor


Zbigniew Łagodowski
doktor, adiunkt


Iwona Malinowska
doktor, adiunkt


Małgorzata Murat
doktor, adiunkt


Ernest Nieznaj
doktor, adiunkt


Katarzyna Steliga
doktor


Łukasz Stępień
doktor


Barbara Świtoniak
doktor, starszy wykładowca


Katarzyna Toborek
magister, asystent


Jacek Wośko
doktor


Maciej Ziemba
doktor, adiunkt


Magdalena Karczmarczuk
magister, prac. techniczny