Badania naukowe

Nasze zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół rachunku prawdopodobieństwa, statystyki, procesów stochastycznych i ich zastosowań. Zajmujemy się twierdzeniami granicznymi, stochastycznymi równaniami różniczkowymi i teorią operatorów. Badamy między innymi modele probabilistyczne pochodzące z genetyki i fizyki.

Wyżej wymienionej problematyce poświęcone jest seminarium naukowe, które odbywa się w katedrze raz w tygodniu.

Jednym z największych osiągnięć ostatnich lat jest wyróżnienie naukowe Sertum Scientificum Lubliniense 2005, jakie uzyskał prof. dr hab. Adam Bobrowski, za książkę pt. „Functional Analysis for Probability and Stochastic Processes” wydaną przez Cambridge University Press.

Katedra Matematyki w 2008, 2013 i 2018 roku była wraz z Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk współorganizatorem konferencji Semigroups of Linear Operators: Theory and Applications.