Robosom jako nanomaszyna” — wykład prof. Marka Tchórzewskiego

 

Kate­dra Mate­ma­tyki zapra­sza
8 paź­dzier­nika br. o godzi­nie 8.15, sala 109 w DS. nr 2
na wykład
prof. dr hab. Marka Tchó­rzew­skiego
z Wydziału Bio­lo­gii i Bio­tech­no­lo­gii UMCS
zaty­tu­ło­wany
„Robo­som jako nanomaszyna”