Dyskusje naukowe

W dniach 11-14 października 2013 na zaproszenie prof. Adama Bobrowskiego w Politechnice Lubelskiej gościł prof. Jerome Goldstein światowej klasy autorytet z zakresu równań różniczkowych cząstkowych, teorii operatorów, procesów stochastycznych i fizyki matematycznej.