Wizyta prof. Jerome Goldsteina w Katedrze Matematyki