Nadanie tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. zw. dr hab. Janowi Kisyńskiemu

W dniu 4 października 2013 podczas inauguracji roku akademickiego 2013/14 Profesor zwyczajny dr hab. Jan Kisyński uchwałą Senatu Politechniki Lubelskiej za wybitne osiągnięcia naukowe, kształcenie pokoleń matematyków oraz promowanie Uczelni poprzez swoje członkostwo i aktywność w gremiach międzynarodowych, krajowych i regionalnych, otrzymał z rąk JM Rektora PL prof. dr hab. inż. Piotra Kacejki tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej. Profesor Jan Kisyński był wieloletnim Kierownikiem Katedry Matematyki Politechniki Lubelskiej.

Laudacja wygłoszona przez prof. Adama Bobrowskiego

Sylwetka Profesora Jana Kisyńskiego