Adam Gregosiewicz

Katedra Matematyki

Wydział Elek­tro­tech­niki i Infor­ma­tyki

Poli­tech­nika Lubel­ska

ul. Nad­by­strzycka 38 A, 20–618 Lublin